Dagopvang

Kinderdagverblijf De Boefies is een kleinschalige flexibele opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar met als doelstelling te voorzien in de behoefte van de ouders aan goede en betrouwbare opvang.

Kinderopvang De Boefies betekent:

  • Samen met ouders/verzorgers kijken naar de wensen en behoeften van hun kind;
  • Samen de ontwikkeling van hun kind volgen en deze optimaal stimuleren;
  • Een veilige, huiselijke en open sfeer bieden die kinderen uitnodigt om zichzelf te zijn en zichzelf te kunnen uiten;
  • Kinderen in verschillende leeftijden bij elkaar die leren respecteren, rekening houden met elkaar, zorgen voor elkaar en leren samen spelen. 

Brengen en halen

Brengtijden tussen: 06:30 en 09:00 uur of 12:30 en 13:00 uur
Haaltijden tussen: 12:30 en 13:00 ur of 16:30 en 18:30 uur

Het is mogelijk om uw kind eerder op te halen voor eventueel een tandarts, huisarts. Dit dient wel doorgegeven te worden aan de leidster op de groep.