De tarieven voor dagopvang 2024  zijn als volgt:

Kinderdagverblijf:

KDV Pakket Contact uren per uur
Dagopvang 52 weken 1 07:30 - 12:30 uur (5) € 10,25
  2 13:30 - 17:30 uur (5) € 10,25
  3 07:30 - 17:30 uur (10) € 10,25
Dagopvang 40 weken 4 08:30 - 12:30 uur (4) € 10,25
  5 12:30 - 16:30 uur (4) € 10,25
  6 08:30 - 16:30 uur (8) € 10,25
Afname uren KDV 7 08:30 - 17:30 uur (9) € 10,25
       
Peuteropvang 40 weken 8 08:30 - 12:30 uur (4) € 10,25
  9 12:30 - 16:30 uur (4) € 10,25
       
Extra afname 10 06:30 - 07:30 uur (1) € 11,25
  11 12:30 - 13:00 uur (0,5) € 11,25
  12 17:30 - 18:30 uur (1) € 11,25
       
Incidentele afname*   06:30 - 18:30 uur (max 12) € 11,25
       
Teruggave     € 10,25

Jaarlijks worden de prijzen herzien aan de hand van de reële kostenontwikkeling en de cao ontwikkelingen

 • Flexibel betekent dat de dagen en tijden die je afneemt per week kan verschillen (op basis van beschikbaarheid)
 • De tijd gaan lopen op het moment dat het/de kind(eren) worden gebracht en stopt op het moment dat het/de kind(eren) ook daadwerkelijk de groep verlaten.
 • Tijden worden afgerond in kwartieren
 • Bijvoorbeeld: 6 uur en 10 minuten wordt 6¼ uur
 • 5 uur en 50 minuten wordt 6 uur
 • Tussen 13.00 en 14.30 is er een rustmoment voor de kinderen. Dit betekent dat u dan uw kind niet kan brengen of halen.

De tarieven zijn inclusief:

 • Ontbijt voor kinderen vanaf 6.30 uur
 • Fruit (zelfgemaakt fruithapje)
 • Drinken
 • Lunch
 • Koekje, cracker/rijstewafel
 • Luiers

De flesvoeding en groentenhap dienen zelf meegenomen te worden.

Peuteropvang

Peuteropvang dient 2 dagdelen per week afgenomen te worden. De opvang is 40 weken per jaar. De vakanties staan gelijk met de vakanties van basisschool ’t Scathe. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag hebben recht op gesubsidieerde peuteropvang. Deze peuteropvangplaatsen worden gesubsidieerd door de gemeente. Ouders betalen dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Zevenaar.

Extra afname

Extra afname dient structureel afgenomen te worden. Dit houdt in dat het gehele blok afgenomen dient te worden. De ochtend/avond 1 uur en de middag ½ uur.

* Incidentele afname

Neemt u een vast contract af dan kunt u van incidentele afname gebruik maken. Dit houdt in dat u minimaal een extra tijdsblok kan afnemen indien er plek voor is. De incidentele opvang kan alleen afgenomen worden in tijdsblokken zoals hierboven benoemd staat. Dit geldt alleen voor de dagopvang 40 en 52 weken.
Dit geldt niet voor de peuteropvang.

Is de termijn van 7 dagen verstreken dan is er een mogelijkheid om crisis afname te nemen.
Binnenkort ontvangt u van ons de uitleg hoe u incidentele opvang kan aanvragen met een vast contract.

Voorbeelden

Voorbeeld 1

U heeft een vast contract voor de dinsdag en woensdag beide van 07:30 uur – 12:30 uur (5). Mocht u dan een keer een hele woensdag opvang nodig hebben dan kunt u incidentele opvang aanvragen voor de woensdagmiddag (op basis van beschikbaarheid).

Voorbeeld 2

U heeft een vast contract voor de woensdag van 07:30 uur – 17:30 uur (10). Maar u werkt soms ook de vrijdag i.p.v. de woensdag. Dan kunt u in dat geval de woensdag ruilen naar de vrijdag (op basis van beschikbaarheid).

Voorbeeld 3

U werkt in de zorg en heeft onregelmatige diensten. U neemt dan één vast dagdeel af in de week. De andere dagdelen wat u nodig heeft kunt u dan aanvragen onder het kopje incidentele opvang.